• Địa chỉ: Số 346 Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, TP. TDM Bình Dương
  • Điện thoại: 0983.668.651 (Mr Hải)
  • Email: Phanhaonhi@gmail.com